Legalnie.eu

Uprzejmie informujemy, że treść opublikowanych na blogu legalnie.eu artykułów nie stanowi porady prawnej, która to zależy od konkretnego sta...

Klauzula informacyjna

Dodane przez | 15:53 2020/05/01
Uprzejmie informujemy, że treść opublikowanych na blogu legalnie.eu artykułów nie stanowi porady prawnej, która to zależy od konkretnego stanu faktycznego, ale wyłącznie wyraz poglądów oraz doświadczeń z własnej praktyki zawodowej Autorów bloga.Nadmieniamy, że blog legalnie.eu ma wyłącznie charakter edukacyjny i nie stanowi ani wykładni prawa, ani też usługi prawnej. Nie jest on także ofertą świadczenia pomocy prawnej.

Ponadto, Autorzy artykułów umieszczonych na blogu legalnie.eu nie odpowiadają za treść umieszczoną na stronie www.legalnie.eu w zakresie w jakim osoby trzecie mogłyby doznać jakiejkolwiek szkody (w tym majątkowej jak i niemajątkowej), w związku z podjęciem lub zaniechaniem jakichkolwiek czynności prawnych lub faktycznych.

Treści zamieszczone na blogu legalnie.eu nie są poradami ani opiniami prawnymi i nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji w konkretnych indywidualnych sytuacjach.

Artykuły na blogu stanowią wyłącznie wyraz poglądów ich Autorów i nie stanowią oficjalnego stanowiska na jakikolwiek poruszany temat.

Umieszczone na blogu treści nie są także informacjami na temat obowiązujących przepisów prawa i nie powinny być tak traktowane.

 Autorzy bloga legalnie.eu zastrzegają sobie uprawnienie do zmiany przedstawionych stanowisk oraz zamieszczonych artykułów, w każdym czasie i z każdej przyczyny, w tym w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa lub stanowiska doktryny czy orzecznictwa.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Autorów bloga legalnie.eu i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Autorów bloga legalnie.eu.

0 komentarze: