Legalnie.eu

Zarówno rozwód, jak i separacja, choć odmienne w skutkach , postrzegane są jako zdarzenia negatywne. Jednak o ile rozwód definitywnie kończ...

Rozwód czy separacja - czym się różnią, na co się zdecydować?

Dodane przez | 20:22 2020/05/30
Zarówno rozwód, jak i separacja, choć odmienne w skutkach, postrzegane są jako zdarzenia negatywne. Jednak o ile rozwód definitywnie kończy małżeństwo, tak separacja nie zamyka jeszcze drogi do uratowania związku. Czym tak naprawdę różnią się obie te instytucje? 
Jeżeli zatem przeżywasz aktualnie kryzys małżeński, Twoje myśli krążą wokół zakończenia małżeństwa, ale nie wiesz na co się zdecydować, masz wrażenie, że jesteś pomiędzy młotem a kowadłem, to ten artykuł pomoże Ci rozwiać wątpliwości. 


JAKIE PRZESŁANKI MUSZĄ ZOSTAĆ SPEŁNIONE BYŚ MÓGŁ STARAĆ SIĘ O ROZWÓD?
W pierwszej kolejności warto podkreślić, że rozwód jest zdarzeniem powodującym dalej idące skutki niż separacja. Jednak, aby Sąd mógł rozwiązać małżeństwo poprzez rozwód, to muszą zostać spełnione odpowiednie przesłanki. Jakie? Przede wszystkim musi nastąpić trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że muszą trwale wygasnąć wszelkie więzi pomiędzy małżonkami, do których zaliczamy:
1) więzi emocjonalne (psychiczne, uczuciowe);
2) więzi fizyczne;
3) więzi gospodarcze. 

Zatem, aby można było mówić o zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego, konieczne jest ustanie wszystkich tych więzi pomiędzy Tobą a Twoim małżonkiem. Przy czym niezbędne jest to, aby rozkład ten był trwały, a nie tymczasowy. Z wszelkich okoliczności sprawy musi zatem wynikać, że brak jest szans na uratowanie Twojego małżeństwa i odbudowanie którejkolwiek z tych więzi. Jest to tak zwana przesłanka pozytywna rozwodu – musi zaistnieć, aby mogło dojść do rozwiązania małżeństwa.


KIEDY ZUPEŁNY I TRWAŁY ROZKŁAD POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO, TO MOŻE BYĆ ZA MAŁO?
Dodać jednakże należy, że nawet trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego może nie wystarczyć, aby Sąd orzekł rozwód. Będzie tak, jeżeli wystąpi choćby jedna z tak zwanych przesłanek negatywnych, czyli takich, które stanowią przeszkodę orzeczenia rozwodu. 

Są nimi: dobro wspólnych małoletnich dzieci stron postępowania, żądanie rozwodu jedynie przez małżonka winnego rozpadowi małżeństwa, a także inne przypadki, w których rozwód mógłby być sprzeczny z zasadami współżycia społecznego (przykładowo kiedy Sąd dostrzeże, iż z żądaniem orzeczenia rozwodu wystąpił mąż ciężko chorej kobiety). 


CZY POTRZEBUJĘ ZGODY MOJEGO MAŁŻONKA, ABY MÓC SIĘ Z NIM ROZWIEŚĆ?
Nierzadko słyszy się, że jeden małżonek oznajmia drugiemu: „nie dam ci zgody na rozwód”. Wiedz, że brak zgody małżonka na rozwód nie ma doniosłego znaczenia. Jeżeli Sąd stwierdzi spełnienie przesłanek pozytywnych i nieistnienie przesłanek negatywnych, orzeknie rozwód mimo braku zgody jednego z małżonków. 

Pamiętaj, że podział półek w lodówce, korzystanie z osobnych finansów, czy nawet zamieszkiwanie osobno, nie oznaczają, że Twoje małżeństwo przestało istnieć. Formalnie dalej bowiem pozostajesz w związku małżeńskim, ze wszystkimi jego konsekwencjami. Tylko prawomocny wyrok Sądu może zmienić ten stan rzeczy. Jego skutkiem jest definitywne ustanie małżeństwa. A zatem, gdy tylko wyrok orzekający rozwód stanie się prawomocny oboje stajecie się „wolni” i od tej pory możecie zawrzeć nowe związki małżeńskie


A JAK TO WYGLĄDA W PRZYPADKU SEPARACJI?
Aby można było ją orzec, również musi zostać spełniona odpowiednia przesłanka pozytywna, a także nie mogą zaistnieć przesłanki negatywne. Podobnie jak przy rozwodzie, a jednak z zasadniczą różnicą. Przede wszystkim do orzeczenia separacji niezbędny jest wyłącznie zupełny rozkład pożycia małżeńskiego pomiędzy małżonkami. Rozkład ten nie może być trwały, ponieważ zasadniczym celem separacji jest uratowanie małżeństwa. 


KIEDY ORZECZENIE SEPARACJI BĘDZIE NIEDOPUSZCZALNE?
Inaczej niż w przypadku rozwodu, przy separacji istnieją tylko dwie przesłanki negatywne. Orzeczenie separacji nie jest mianowicie dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.


ZNACZĄCE RÓŻNICE POMIĘDZY ROZWODEM A SEPARACJĄ
Najważniejszą różnicą jest to, że rozwód powoduje definitywne zakończenie małżeństwa. 
Celem separacji jest zaś uratowanie małżeństwa i próba niedopuszczenia do jego rozwiązania. Separacja zaś nie oznacza ustania małżeństwa, co sprawia, iż pomimo orzeczenia przez Sąd separacji, brak jest możliwości wstąpienia w nowy związek małżeński. Pozostałe skutki separacji są jednak podobne jak przy rozwodzie (możesz zapoznać się z przepisem artykułu 614 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). I jako przykład można wskazać, że orzeczenie separacji powoduje ustanie wspólności majątkowej małżonków (chyba że pomiędzy małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa).

Ważne! Gdy małżonkowie wzajemnie postanowią znieść separację, również muszą udać się do Sądu, ponieważ tylko Sąd jest władny ją znieść (zgodnie z przepisem artykuł 616 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Oznacza to, że małżonkowie nie mogą samodzielnie zadecydować o formalnym zakończeniu separacji. 

Jak widzisz, różnice pomiędzy rozwodem a separacją są znaczne, mimo częściowego podobieństwa przesłanek oraz skutków opisywanych instytucji. 

W tym miejscu chcę jeszcze zwrócić Twoją uwagę na przepis artykułu 612 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z paragrafem § 1 „jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód. Zaś zgodnie z § 2 tego artykułu „jeżeli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, sąd orzeka separację”.


WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE 
To, czy zdecydować się na rozwód, czy postarać się o orzeczenie separacji, zależy w dużej mierze od konkretnego małżeństwa i sytuacji w nim panującej. Istnieją pary, które od dawna nie żyją ze sobą wspólnie, ich małżeństwo stało się fikcją, a orzeczenie rozwodu stanowi już tylko kwestię czasu.

Zdarzają się również takie sytuacje, kiedy małżonkowie tylko tymczasowo się od siebie oddalili, ale oboje czują, że istnieje jeszcze szansa na uratowanie ich związku. Wówczas dużo częściej decydują się na separację niż rozwód. Dla wielu osób rozwód wciąż stanowi ostateczność, kiedy nie widzą już żadnej możliwości na uratowanie swojego małżeństwa. 
Jeżeli po przeczytaniu tego artykułu wciąż masz wątpliwości, którą opcję dla siebie wybrać, pomocna może okazać się zarówno pomoc prawnika, mediatora, jak również terapeuty. Każdy 
z nich spojrzy na Twój problem z innej strony i pomoże dobrać rozwiązanie dopasowane konkretnie do Twoich potrzeb.

Autor artykułu: Izabela Kwiatkowska - aplikant adwokacki

0 komentarze: