Legalnie.eu

Artykuły

Jak zapewne wiesz, dziedziczenie wiąże się nie tylko z nabyciem majątku, ale niejednokrotnie także z koniecznością spłaty długów związanych ...

Jak zapewne wiesz, dziedziczenie wiąże się nie tylko z nabyciem majątku, ale niejednokrotnie także z koniecznością spłaty długów związanych ze spadkiem. W tym artykule, kolejnym z dziedziny prawa spadkowego, przybliżę tematykę dotyczącą odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania spadkodawcy. 

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że kwestia odpowiedzialności spadkobiercy za długi jest ściśle związana ze sposobem przyjęcia przez niego spadku po spadkodawcy. Z mało skomplikowaną sytuacją mamy do czynienia, kiedy spadkobierca przyjmuje spadek „wprost”, to znaczy bez ograniczenia odpowiedzialności za długi. Wówczas odpowiada on za zobowiązania bez jakiegokolwiek limitu – do pełnej ich wysokości


Przepadek to instytucja prawa karnego, która polega na przejęciu własności przez Skarb Państwa przedmiotów i korzyści związanych bezpośredni...

Przepadek to instytucja prawa karnego, która polega na przejęciu własności przez Skarb Państwa przedmiotów i korzyści związanych bezpośrednio lub pośrednio z popełnionym przestępstwem. 
Powyższy środek został opisany w art. 44 – 45a k.k.


Wraz z upływem czasu, medycyna coraz częściej znajduje skuteczne środki zapobiegania i zwalczania różnego rodzaju chorób i schorzeń (jednak ...

Wraz z upływem czasu, medycyna coraz częściej znajduje skuteczne środki zapobiegania i zwalczania różnego rodzaju chorób i schorzeń (jednak nie w każdym przypadku), co w połączeniu z dość często pojawiającą się nieprzewidywalną reakcja ludzkiego organizmu nakazuje traktować każdy przypadek oddzielnie.

Od błędu medycznego, będącego odstępstwem od wzorca i zasad należytego postępowania, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru działalności medyka, rozróżnić trzeba powikłanie, które jest konkretną, czasem nietypową reakcją pacjenta na właściwie podjęty i wykonany zespół czynności leczniczych oraz tzw. niepowodzenie medyczne. Wysokie wymagania stawiane przed lekarzami (medykami) nie są jednoznaczne z ich odpowiedzialnością za rezultat (wynik) podjętego leczenia, ani też odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka. Lekarz ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy, którą można mu przypisać jedynie w przypadku pojawienia się łącznie elementu obiektywnej i subiektywnej niewłaściwości postępowania.  Od czasów popularności różnego rodzaju portalów społecznościowych, na porządku dziennym stało się umieszczanie przez rodziców zdjęć lub ...

  Od czasów popularności różnego rodzaju portalów społecznościowych, na porządku dziennym stało się umieszczanie przez rodziców zdjęć lub filmów, uwieczniających wizerunek dzieci, który zobaczyć może nieograniczony krąg osób. Pojawia się pytanie, czy władza rodzicielska nad dzieckiem upoważnia rodzica do takiego zachowania? Również jest to kwestia problematyczna w sytuacji wysyłania zdjęć i filmów z wizerunkiem dziecka do konkursów piękności, wszelkiego rodzaju reklam i pobieranie w związku z tym wynagrodzenia przez rodzica. 

Odpowiedź na te zagadnienia nie jest oczywista, ponieważ dochodzi niejako do kolizji swobody wykonywania władzy rodzicielskiej oraz dóbr osobistych dziecka, a każdy problem powinien być rozpatrywany indywidualnie, nie ma tutaj jednoznacznej zasady. Zapewne niejedna osoba, która stała się spadkobiercą, zadaje sobie pytanie: i co dalej? Niniejszy artykuł stanowić będzie odpowiedź na to py...

Zapewne niejedna osoba, która stała się spadkobiercą, zadaje sobie pytanie: i co dalej? Niniejszy artykuł stanowić będzie odpowiedź na to pytanie, ponieważ przedstawię sposoby uzyskania potwierdzenia nabycia praw do spadkuNie jestem rasistą, ale… Czy zdarza Ci się wypowiadać te słowa? Odpowiedziałeś twierdząco? Muszę Cię zaskoczyć, ale popełniasz przestępstwo....

Nie jestem rasistą, ale… Czy zdarza Ci się wypowiadać te słowa? Odpowiedziałeś twierdząco? Muszę Cię zaskoczyć, ale popełniasz przestępstwo.

Tymi właśnie słowami zaczynają się rozmowy o charakterze dyskryminującym. Czy na pewno wiesz kiedy Twoje słowa oraz czyny będą stanowić przestępstwo?  Powinności, a wręcz obowiązki lekarza określone są głównie w przepisach art. 9 Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz art. 4 ustawy o zawodach leka...

 

Powinności, a wręcz obowiązki lekarza określone są głównie w przepisach art. 9 Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Odnosząc się do standardu wykonywania zawodu lekarza, dotyczy on zwłaszcza postępowania zgodnego z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością oraz poświęceniem pacjentowi należnego mu czasu.